Category Archives: Ilmu Usul Tafsir

Usul 13: Mengetahui Katakunci Setiap Surah

(13) Keperluan Mengetahui Kata Kunci Setiap Surah. Salah satu usul untuk memahami al-Qur’an ialah mengetahui kata kunci setiap Surah. Di dalam setiap Surah pasti ada beberapa kata kuncinya. Mengetahui kata-kata kunci itu sangat penting dan sangat membantu dalam memahami mesej utama sesuatu Surah. Analoginya … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | 1 Comment

Usul 12: Mengesan Struktur Mikro

(12) Mencari Dan Mengesan Struktur Mikro Atau النظم الخفيف Di Dalam Ayat-Ayat Al-Qur’an. Usul seterusnya untuk memahami al-Qur’an dengan baik ialah berusaha mencari dan mengesan perkalaan-perkataan yang saling berkaitan di dalam sesuatu ayat atau beberapa ayat. Seseorang penuntut ilmu al-Qur’an … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

Usul 11: Menentukan Mesej Utama Setiap Surah

(11) Keperluan Menentukan Mesej Utama Setiap Surah. Usul kesebelas untuk memahami al-Qur’an dengan baik ialah mencari, memilih dan kemudian menentukan tema atau judul yang menggambarkan mesej utama bagi setiap surah. Dalam istilah Maulana Hameeduddin Faraahi, tema atau judul itu dipanggil عمود atau مركز … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

Usul 10: Mengetahui Kerangka Kasar Setiap Surah

(10) Kerangka Kasar (Struktur Makro atau النظم الجلى) Setiap Surah. Usul kesepuluh untuk memahami al-Qur’an ialah menerima adanya kerangka kasar النظم الجلى bagi setiap surah. Oleh kerana setiap surah merupakan satu unit, maka para pelajar mestilah mencari bahagian-bahagiannya yang terbesar terlebih … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

Usul 9: Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Al-Qur’an

(9) Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Al-Qur’an Yang Ada (فهم القرآن على ضوء الترتب الكتاب) Usul kesembilan ialah memahami al-Qur’an berdasarkan tertib al-Qur’an yang ada di dalam Mushaf atau dalam bentuk sebuah buku di tangan umat Islam hari ini. Di bawah usul … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment