Author Archives: tafsirsunnah

About tafsirsunnah

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Usul 4: Tafsir Quran dengan Atsar Tabi’in

(4) Tafsir Al-Qur’an Dengan Atsar Tabi’in (تفسير القرآن بآثار التابعين) Sumber keempat tafsir Qur’an ialah atsar Tabi’in dan pendapat-pendapat mereka, dengan syarat ia sampai kepada kita (umat) melalui saluran nukilan yang sahih. Terutamanya atsar Tabi’in dari kalangan murid-murid Ibnu ‘Abbaas r.a. … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

Usul 3: Tafsir Quran dengan Atsar Sahabat

(3) Tafsir Al-Qur’an Dengan Atsar Sababat (تفسير القرآن بآثار الصحابة) Usul ketiga ialah mentafsir al-Qur’an dengan atsar atau pendapat-pendapat Sahabat, khususnya ‘Abdullah bin Mas’ud r.a. (m.32H) dan ‘Abdullah bin ‘Abbaas r.a. (m.68H). Sebelum mentafsir al-Qur’an dengan pendapat-pendapat Sahabat, seseorang pentafsir hendaklah terlebih dahulu … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

Usul 2: Tafsir Quran dengan Hadis

(2) Tafsir Al-Qur’aan Dengan Hadits-Hadits Sahih (تفسير القرآن بالحاديث الصحيح) Usul kedua ialah mentafsir al-Qur’an dengan hadits-hadits sahih. Tafsir al-Qur an dengan hadits-hadits sahih juga bererti mentafsirnya dengan wahyu. Dalam usaha memahami dan memahamkan al-Qur’an, ia merupakan sumber kedua dari langit. Hadits-hadits … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

Usul 1: Tafsir Quran dengan Quran juga

(1) Tafsir Al-Qur’an Dengan Al-Qur’an (تفسير القرآن بالقرآن) Usul pertama yang perlu dipakai dalam menafsir al-Qur’an untuk mendapat kefahaman yang betul dengan selamat ialah mentafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an sendiri. Antara sebab kenapa usul ini perlu dipakai ialah kerana: (a) Orang … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Leave a comment

20 Usul Tafsir (Maulana Asri)

RINGKASAN 20 USUL TAFSIR AL-QURAN (Yang Perlu Dikuasai Untuk Memahami Al-Qur’an Dengan Betul Dan Selamat) 1. Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Quran 2. Tafsir Al-Qur’an dengan Hadits-hadits Sahih 3. Tafsir A-Qur’an Dengan Pendapat-Pendapat Sahabat 4. Tafsir A-Qur’an Dengan Pendapat-Pendapat Tabi’in 5. Tafsir Al-Qur’an … Continue reading

Posted in Ilmu Usul Tafsir | Tagged | Leave a comment